forbrain Learning Center 

forbrain Learning Center  “Öğrenmeyi öğrenme” ve “Öğrenmeyi öğretme” iddiasıyla 2013 yılında kuruldu.

Son 20 yılda görüntüleme sistemlerinde geliştirilen ileri teknoloji beynimizin de vücudumuzdaki herhangi bir kas gibi çalıştırılarak değiştirilebilir ve geliştirilebilir olduğunu gösteriyor. Bu bilgi ışığında eğitim alanında yapılan çalışmalar, bilişsel becerileri geliştirerek öğrenme süreçlerinde 80% başarı sağlama olanağı sunuyor. Yaptığımız araştırmalar sonucu, birebir ve online eğitimlerle bilişsel becerileri geliştirmede (Brain Training) en iyi çözümün Dünya’da 25 ülke 65 merkez, ABD’de yaklaşık 90 şubede hizmet veren bir firmanın Türkiye Temsilciliğini alarak merkezimizde çalışmalarımıza başladık. Sonrasında tasarladığımız eğitimlerimizde eşsiz forbrain Beyin Eğitimi metodolojimizi uyguladık.

forbrain beyin eğitimlerimizde ön test ve son test değerlendirmeleriyle; dikkat, konsantrasyon, işleme hızı, hafıza, mantık ve akıl yürütme, görsel ve işitsel işleme vb. alanlarda bilişsel becerileri ne kadar geliştirdiğimizi görünür kıldık.

Deneyimli uzman kadromuzun, beyin temelli öğrenmeye ilişkin tüm doneleri kullanarak eğitime bütünsel bir yaklaşımla belirlediği; güvenilir ve geçerli ölçme değerlendirme araçlarını kullanan “fortest”, endüstri 4.0 gereksinimleri üzerinden tasarlanan “fortalent” (İK Sistem Danışmanlığı), matematiksel zekayı, beceri ve bilgiyi artıran “formath”, yaratıcı ve analitik zekayı birlikte kullanmayı sağlayan ”forgym”, besin desteğiyle bilişsel becerileri etkinleştiren “forfood” ve eğlenirken bilişsel becerileri güçlendiren “forgames”, öğrenme ve çalışma stratejileri, hedef belirleme, problem çözme becerileri, zaman yönetimi, kaynak yönetimi ve etkili not alma gibi alanları geliştiren ve destekleyen “Öğrenmeyi Öğrenme”  programlarını tasarlamış ve uygulamaya koymuştur.

Beyin üzerine yapılan çalışmaları ve yenilikleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştiren forbrain Learning Centerbütün ürün ve programlarıyla çocuk, ergen ve yetişkinlerin, çalışanların ve kurumların potansiyelini artırma garantisiyle eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.   

 • Yöneticilerin Bilişsel Becerilerini Geliştirme Projesi (BBG)
 • Sosyal Beynim (Beyin ve İletişim)
 • Lider Hafıza
 • Beynin Ritmi
 • Beyin Siz Olun!
 • Stres Beyinde Başlar
 • Muzip Beyin (Beyin Size Oyun Oynuyor)
 • Beyin Kaşifleri Atölyesi
 • Beyin Antrenörü Uzmanlık Programı
 • Yaratıcı Beyinler
 • Yeni Nesil Beyinler
 • Hareket Öğrenmeye Açılan Kapıdır (Brain Gym)
 • Sağlıklı Yaş Almada Beyin Eğitimi
 • Beyin için Beslenin
 • Çalışan Çocuklarına Yönelik Etkinlikler ve Atölye Çalışmaları
 • forbrain Beyin Kampı / forbrain Yetenek Kampı