“Uzmanlık programı, teorik ve pratik alıştırma ile çok iyi yapılandırılmıştır. Pratik alıştırmalar çok iyi organize edilmiş ve bilişsel becerileri geliştirmenin ne anlama geldiğine dair gerçek bir his veriyor.”